Reštaurácia PlantÁŽ

Adresa reštaurácie Otváracie hodiny
Plantáž Bistro M. R. Štefánika 24/A (budova Sklenárstva Krivušová pri Kine Moskva, alebo od námestia cez pasáž 24 - Sklabinská) 03601 Martin

Telefón: 0950 557 552
E-mailová adresa: pizzaplantaz@gmail.com

IČO: 50730827
DIČ: 2120454743

Spoločnosť je zapísaná dňa 21.02.2017 v obchodnom registri,
vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka 67216/L.

pondelok:  11-14

utorok:  11-14

streda:  11-21

štvrtok:  11-21

piatok:  11-21

sobota:  11-21

nedeľa:  11-21